สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คำขวัญ "ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์ "

ดินแดนแห่งความศิวิไลซ์ ศูนย์กลางความเจริญของประเทศ สมญา "เวนิชแห่งตะวันออก" มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ลือเลื่องมากใจกลางเมืองกรุง เช่น วัดเบญจมบพิตร อันหมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5 มีพระอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมสมบูรณ์แบบของศิลปะไทยสร้างด้วยหินอ่อนอิตาลี โลหะปราสาท ภายในวัดราชนัดดารามวรวิหาร รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างธรรมเจดีย์ปราสาท ทนการสร้างพระเจดีย์อย่างวัดทั่วไป นับเป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในโลก เมืองแห่งประเทศไทย มหานครแห่งวัฒนธรรม มีสถานที่สำคัญที่สื่อให้เห็นรูปรอยแห่งความเป็นศูนย์กลางได้อย่างแจ่มชัด เช่น บริเวณใจกลางของเกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือคุ้นกันดีในชื่อ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อยู่ใกล้กับวัดโพธิ์ เป็นประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง สนามหลวง เรียกชื่อว่าทุ่งพระเมรุ ลานสาธารณะโล่งกว้าง อยู่ใกล้กำแพงพระราชวังหลวง สถานที่จัดงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี ในฤดูร้อนสีสันของว่าวนานาชนิดเริงร่าอย่างสดใสเหนือท้องสนามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร"