สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

คำขวัญ "เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี[2] "

เมืองที่มีชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยเฉพาะเครื่องดนตรีแคนและโปงลาง อีกทั้งยังเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์เก่าแกที่สุดแห่งหนึ่งของภาค จึงมีโบราณสถานยุคทวารวดีหลายแห่ง อาทิ วัดพุทธนิมิภูท่าว ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย ไม่มีเกตุมาลาสันนิษฐานว่าเป็นพระสมัยทวารวดี เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป พระธาตุยาคู เดิมเรียก "ธาตุใหญ่" สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวารวดี ก่อด้วยอิฐ ฐานแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองซ้อนกันเป็นจตุรมุข เป็นโบราณสถานที่ค่อนข้างสมบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์"