สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

คำขวัญ "กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก "

เมืองชากังราว หรือกำแพงบเพชร มีโบราณสถานที่เป็นหลักฐานและรูปรอยแห่งความเจริญในอดีตกาล คือ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร กลุ่มมรดกโลก เช่นเดียวกับสุโขทัยและศรีสัชนาลัย แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ โบราณสถานฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง และเมืองโบราณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหรือเมืองนครชุม อีกแห่งหนึ่ง พิพิธพันฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สร้างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รวบรวมงานหัตถกรรมท้องถิ่นและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมไว้

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร"