ผู้สนับสนุนหลัก

จังหวัดภาคตะวันออก

เพื่อนบ้าน

  • บล็อกท่องเที่ยว ชุมชนชาววังสน ท่องเที่ยวชิมกาแฟ ท่องเที่ยวทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

คำขวัญ "น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี "

เมืองอัญมณีแห่งตะวันออก ดินแดนผลไม้ขึ้นชื่อ และมีแหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติมากมาย ทั้งน้ำตกและหาดทราย ที่น่าสนใจ เช่น อ่าวคุ้งกระเบน หาดทรายขาวเนียนตา บรรยากาศสงบเงียบร่มรื่น เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่ไกลกันมีมีชายหาดที่งดงาม หาดเจ้าหลาว หาดทรายขาวทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตา ห่างจากฝั่งไปไม่ไกลนัก เป็นแนวปะการังน้ำตื้นครอบคลุมพื้นที่ถึง 14 ตร.กม.

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี"