สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

คำขวัญ "ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก "

จังหวัดประตูสู่ภาคใต้ ทีมีหาดทราย เกาะแก่งงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ ทั้งยังเป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ทะเลชุมพรจึงเป็นแห่งหนึ่งที่คนรักทะเลไม่ควรพลาด เมื่อเข้าเมืองชุมพรเป็นอันดับแรกควรแวะไปสักการะ "เสด็จเตี่ย" ที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ซึ่งได้เสด็จมาประทับและสิ้นพระชนม์ที่นี่ ชาวเมืองชุมพรจึงร่วมใจสร้างอนุสรณ์สถานไว้ ณ บริเวณหาดทรายรี แล้วแวะไปเที่ยวหาดทุ่งวัวเล่น ชายหาดที่มีเม็ดทรายขาวนวลละเอียดงดงาม

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร"