ผู้สนับสนุนหลัก

จังหวัดภาคตะวันตก

เพื่อนบ้าน

  • บล็อกท่องเที่ยว ชุมชนชาววังสน ท่องเที่ยวชิมกาแฟ ท่องเที่ยวทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

คำขวัญ "ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม "

เมืองชายแดนตะวันตกที่มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาที่สมบูรณ์ และอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จึงมีแหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่อ เช่น น้ำตกทีลอซู น้ำตกขนาดใหญ่ใน อ.อุ้มผาง ที่ความงดงามติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก ด้วยสภาพแวดล้อมเป็นป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งน้ำที่ตกลงจากภูเขาหินปูนขนาดใหญ่นั้นใสสะอาด จุดชมวิวดอยหัวหมด เป็นจุดที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านอุ้มผาง และทิวทัศน์ที่สลับซับซ้อนในม่านหมอก หากมาเยือนในช่วงฤดูหนาวก็จะได้ชมทะเลหมอกอันงดงามยิ่งนัก

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก"