สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

คำขวัญ "ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า "

นอกจากมีพระราชวังสนามจันทร์ที่งดงามล้ำค่าแล้ว ความเป็นเมืองเก่าแก่ที่เจริญทางด้านพุทธศาสนามาช้านาน นครปฐม เช่น พระปฐมเจดีย์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ถือเป็นหลักฐานสำคัญของอาณาจักรทวารวดีราวต้นพุทธศตวรรษที่ 4 พุทธมณฑล ที่ประดิษฐ์พระพุทธรูปปางลีลาอันเป็นสัญลักษณ์ของพุทธมณฑล สถานที่ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนา

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม"