สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

คำขวัญ "เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน "

นครราชสีมา หรือที่มักจะเรียกกันว่า “โคราช” ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกจากเอกสารสมัยพระบรมไตรโลกนาถ โดยระบุว่าเป็นเมืองชั้นโทอยู่ที่อำเภอสูงเนิน(เมืองโคราชเก่า) เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็น ออกญากำแหงรามภักดีพิริยะภาหะ มีศักดินา 10,000 ไร่ ต่อมาในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน โดยการสร้างเมืองนครราชสีมาเป็นป้อมปราการในฐานะเมืองสำคัญชายพระราชอาณาเขต นอกจากนี้ นครราชสีมายังเป็นเมืองเป็นเมืองแห่งวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย ที่รู้จักกันในนาม ท้าวสุรนารี หรือ คุณหญิงโม หรือที่คนนิยมเรียกกันว่า ย่าโม และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญยิ่งในสมัยโบราณ โดยมีฐานะเป็นเมือง “เจ้าพระยามหานคร” เช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชทางใต้ มีอำนาจปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ในอีสานหลายแห่ง เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณหลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ที่มีการเผยแพร่ของวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมแบบขอมเข้ามาในดินแดนแถบนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา"