สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขวัญ "เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู "

เมืองที่มีความหมายว่า "นครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม" ตามพระนามพระเจ้า ศรีธรรมาโศกราช ผู้สร้างเมืองและสร้างพระธาตุเจดีย์ทองคำ ให้แผ่ไพศาลในดินแดนแห่งคาบสมุทรทะเลใต้มาแต่โบราณ เมืองนครฯ มีสถานที่สำคัญอันสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์และท้องถิ่นดั้งเดิมมากมาย เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช จัดแสดงโบราณวัตถุที่สะท้อนภาพรวมของเมืองนครฯจากอดีตตราบปัจจุบันไว้อย่างน่าสนใจ ทั้งเชิงประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน จัดแสดงการสาธิตแกะรูปตัวหนังและการเชิดหนังตะลุงอย่างครบถ้วน เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่สะท้อนศาสตร์อันเป็นศิลปะของชาวใต้ได้อย่างมีชีวิตชีวา

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช"