สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

คำขวัญ "เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม "

บุรีรัมย์ เป็นเมืองแห่งปราสาทหิน ดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตอีสานล่าง จากหลักฐานทางโบราณคดีบุรีรัมย์ มีการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์, สมัยทวารวดี และที่สำคัญที่สุด คือ ปราสาทขอมน้อยใหญ่กว่า 60 แห่ง พบกระจายอยู่ทั่วๆไป ซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองของบุรีรัมย์มาแต่ครั้งอดีตกาล รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผาภาชนะดินเผาสมัยขอม ที่เรียกว่าเครื่องว่า “เครื่องถ้วยเขมร” กำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-08 หลังสิ้นยุคของเขมรโบราณหรือวัฒนธรรมขอมแล้ว พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์อีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองขึ้นของนครราชสีมา และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2476 จึงเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะมีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ มาจนถึงปัจจุบันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์"