สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำขวัญ "ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา "

เมืองหลวงเก่าของไทย มีความเรืองรองในศิลปะด้านต่างๆ สมัยกรุงศรีอยุธยา จนได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ยังคงเหลือรูปรอยให้ได้เห็นตามโบราณวัตถุสถานที่ต่างๆ เช่น วัดโลกยสุธาราม เป็นพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่โดดเด่นอยู่กลางแจ้ง ประชิตอยู่ด้วยซากเสาหกเหลี่ยมหลายต้น ซึ่งน่าจะเป็นซากพระอุโบสถ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ที่ตั้งของพระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยทัยหล่อสำริด พร้อมกลุ่มอนุสาวรีย์และงานประติมากรรมเรียงรายให้ชมเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของพระองค์

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"