ผู้สนับสนุนหลัก

จังหวัดภาคเหนือ

เพื่อนบ้าน

  • บล็อกท่องเที่ยว ชุมชนชาววังสน ท่องเที่ยวชิมกาแฟ ท่องเที่ยวทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

คำขวัญ "กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม "

เมืองริมกว๊านพะเยาบนแผ่นล้านนาฝั่งตะวันออก มีชาวไทยเชื้อสายลื้ออาศัยอยู่มาก โดยเฉพาะที่ อ.เชียงคำ วัดวาอารามที่มีศิลปะไทยล้อที่น่าชมหลายแห่ง อาทิ วัดนันดาราม วิหารที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ตกแต่งลวดลายฉลุไม้ตามส่วนประกอบต่างๆ อย่างสวยงามมีพระพุทธรูปสำคัญคือ พระแสนแซ่ ทำจากไม้จามจุรีมีรูปทรงสวยงามที่สุดในประเทศ และเนื่องจากเชียงคำมีพื้นที่ต่อแดนกับ จ.เชียงราย จึงสามารถเดินทางไปเที่ยวภูชี้ฟ้า ใน อ.เทิง ได้สะดวก ยอดเขาแหลมที่ชี้ชันขึ้นสู่ท้องฟ้า สูงราว 1,628 ม. ในฤดูหนาวเป็นจุดชมทะเลหมอกและดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา"