สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

คำขวัญ "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน "

เมืองริมดขงที่สวยงามลื่อเลื่องอีกเมืองหนึ่ง เข้าเมืองจุดแรกไปที่ หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งโขง บนอาคารเป็นจุดชมทัศนียภาพเมืองมุกดาหาร มองเห็นแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน นอกเมืองออกไป แก่งกะเบา แก่งหินยาวตามลำน้ำโขงที่สามารถนั่งชมความงดงามได้จากริมฝั่งโขง เหมาะแก่การปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร"Bot ที่มาเยี่ยม = Yandex (5.255.253.164) วันนี้ เวลา 13.33.01 น.