สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

คำขวัญ "ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน "

จังหวัดชายแดนใต้สุดในสยามที่ อ.เบตง เส้นทางคดโค้งตัดผ่านขุนเขาและป่าทึบ ตัวเมืองซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและอากาศเย็นฉ่ำ จนเป็นที่มาของสมญานาม "เมืองในหมอกและดอกไม้" ก่อนถึงเบตง อุทยานแห่งชาติบางลาง ครอบคลุมพื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง เนื้อที่กว่าสองแสนไร่ มีจุดเด่น เช่น ทะเลสาบธารโตหรืออ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนบางลาง และน้ำตกต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา"