สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

คำขวัญ "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "

จังหวัดที่มีความเป็นมาเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคอีสาน นอกจากประเพณีบุญบั้งไฟอันมีชื่อเสียงแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น พระธาตุก่องข้าวน้อย เจดีย์เก่าสมัยขอม สร่างในพุทธศตวรรษที่ 23-25 เจดีย์ทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สามฐานจัตุรัส ด้านหลังมีพระพุทธรูปก่อด้วยอิฐ ชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ มีพิธีปิดทองสรงน้ำพระพุทธรูปในเดือนห้าเพื่อขอฝน แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย มีพระพุทธรูปใหญ่อายุไม่น้อยกว่า 200 ปี สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณสมัยเจนละ-ทวารวดี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 และเคยมีชื่อว่า "คังขะปุระ"

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร"