ผู้สนับสนุนหลัก

จังหวัดภาคตะวันตก

เพื่อนบ้าน

  • บล็อกท่องเที่ยว ชุมชนชาววังสน ท่องเที่ยวชิมกาแฟ ท่องเที่ยวทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

คำขวัญ "คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี "

ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่า เมืองราชบุรีสร้างขึ้นในสมัยใด แต่นับว่าเป็นเมืองเก่าที่สร้างมาแต่โบราณ เพราะจากหลักฐานที่ค้นพบทางโบราณวัตถุและโบราณสถานที่มีอยู่ พอจะเชื่อถือได้ว่า ราชบุรีเป็นเมืองๆ หนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ โดยมี เมือง “ทวาราวดี” เป็นเมืองหลวง(นครปฐมในปัจจุบัน) จากตำนานทางพุทธศาสนา พระเจ้าอโศกมหาราชได้เข้ามาเผยแผ่และทำนุบำรุงพุทธศาสนาในแคว้นสุวรรณภูมิโดยสมณทูต มีพระโสณะและพระอุตระเป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ปี พ.ศ. 218 ซึ่งใช้เมืองทวาราวดีเป็นศูนย์กลาง ตามการสันนิษฐานเชื่อว่าราชบุรี น่าจะเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้ายที่ตั้งมาหลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่เป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี"