สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

คำขวัญ "วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "

เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และเจริญต่อเนื่องผ่านยุคอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ นับเป็นจังหวัดซึ่งมากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เช่น วังนารายณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับ ณ เมืองลพบุรี เสมือนเป็นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่แสดงถึงความรุ้งเรืองทางศิลปะอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด คือ วัดไลย์ ริมน้ำบางขาม ใน อ.ท่าวุ้ง วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น มีโบราณวัตถุที่สำคัญคือ ภาพปูนปั้นในพระวิหาร เรื่องทศชาติและปฐมสมโพธิ ภาพประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี"