สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

คำขวัญ "พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม "

นครแห่งการแสวงหา สร้างขึ้นในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ จึงมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีลักษณะการสร้างแบบขอมหลายแห่งในตัวเมืองมีปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นปรางค์เดี่ยว สร้างด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลง จำหลักลวดลายศิลปะขอม สมัยบาปวนอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 มีประเพณีบูชาพระธาตุตั้งแต่วันขึ้น 11-15 ค่ำ ในเดือน 4 ของทุกปี ส่วนที่เชิงเขาภูพาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ ที่โอบล้อมอยู่ด้วยพรรณไม้ประดับบานสะพรั่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร"