สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

คำขวัญ "สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ "

จังหวัดชายแดนตะวันตกของภาคใต้ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย เมืองที่มีวัฒนธรรมมุสลิมโดเด่นเมืองหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งน่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล หรือคฤหาสน์กูเด็น ในเมืองสตูล ในตัวเมืองสตูล ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกตึกนี้ว่า "ศาลากลางเก่า" โบราณสถานสำคัญคู่เมืองสตูล เป็นอาคารสองชั้น ศิลปะผสมระหว่างไทย มุสลิมและตะวันตก ถ้ำลอดปูยู อยู่ในเขตแห่งชาติทะเลบัน ถ้ำที่มีคลองปูยูไหลลอดทะลุ เพดานมีหินยอกหินย้อยงดงาม สองฝั่งเป็นป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล"