สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

คำขวัญ "เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม "

คนทั่วไปเรียกว่า "เมืองแม่กลอง" เมืองที่มีวิถีชีวิตของผู้คนที่เป็นทั้งชาวประมงและชาวสวน มีแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งน้ำแม่กลองอันน่าสนใจ เช่น ถีบกระดานหาหอยแครง ในฤดูร้อนบริเวณปากอ่าวแม่กลองแถบคลองช่อง ชาวบ้านออกเรือไปยังดอน โดยใช้ไม้กระดารแบนๆแผ่นเดียวต่างเรือ ใช้เท้าถีบไสกระดานไปตามพื้นโคลนเพื่อหาหอยแครง ตลาดน้ำท่าคา ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำ จะมาแลกเปลี่ยนซื้อขายข้าวของเครื่องใช้กัน โดยนัดหมายในวันขึ้นและวันแรม 2 ค่ำ 7 ค่ำ และ 12 ค่ำ เดือนละ 6 วัน เปิดตลาดตั้งแต่แปดดมงเช้าถึงเที่ยงวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม"