สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

คำขวัญ "พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง "

จังหวัดรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เช่น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ใน อ.แก่งคอย ผืนป่ากลางหุบเขาเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ ส่วน พิพิธฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท ในวัดพระพุทธบาท เก็บรวมรวมวัตถุมีค่า เช่น เครื่องของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริด และศาสตราวุธโบราณ

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี"