สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

คำขวัญ "สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม "

เมืองช้างที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคเขมรโบราณ เรียกบริเวณนี้ว่า "เขมรสูง" และยังมีชาวกูย ซึ่งชำนาญในการเลี้ยงช้างทำให้ที่นี่มีช้างบ้านมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ศูนย์คชศึกษา ในหมู่บ้านตากลาง รวบรวมความรู้เกี่ยวช้างและวิถีชีวิตของชาวกูย มีการแสดงช้างทุกวันเสาร์ แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่น เช่น ปราสาทศรีขจรภูมิ ปรางค์อิฐ 5 องค์บนฐานสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง มีลวดลายจำหลักหินตามเสาประตูและทับหลัง องค์ปรางค์ประธานมีทับหลังเป็นรูปศิวนาฏราชงดงาม

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์"