สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

คำขวัญ "วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว[5] "

หนองคาย เป็นเมืองที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เหตุเกิดจากเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์กบฏไม่ยอมขึ้นกับไทยเหมือนเดิมและได้ยกกองทัพมากวาดต้อนผู้คนในเขตแดนไทยกลับไปท้าวสุวอธรรมาจึงได้ยกทัพจากเมืองยโสธรมาช่วยกองทัพที่ยกไปจากกรุงเทพฯจนสามารถมีชัยเหนือเจ้าอนุวงศ์และจับกุมตัวลงมากรุงเทพฯ ได้สำเร็จ รัชกาลที่ 3 จึงพระราชทานบำเหน็จให้ท้าวสุวอธรรมาเลือกทำเลที่จะสร้างเมืองขึ้นรวม 4 แห่ง ซึ่งในที่สุดท้าวสุวอธรรมาได้เลือกสร้างเมืองที่บ้านไผ่ เรียกชื่อว่าเมืองหนองคาย เมื่อ พ.ศ. 2370 พ.ศ. 2434 เมืองหนองคายได้เป็นสถานที่ตั้งมณฑลลาวพรวน จนกระทั่ง พ.ศ. 2436 ได้ย้ายไปตั้งที่ทำการมณฑลมาที่บ้านหมากแข้ง เนื่องจากได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสไป ต่อมาปี พ.ศ. 2443 ได้จัดตั้งมณฑลอุดรขึ้นที่บ้านหมากแข้ง โดยมีหนองคายเป็นเมืองหนึ่งของมณฑลอุดร หลังจากยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ. 2476 จังหวัดหนองคายซึ่งขึ้นกับมณฑลอุดรได้แยกตัวออกมาเป็นจังหวัดหนองคายในปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย"