สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

คำขวัญ "น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์ "

เมืองเก่าแก่และที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของภาคอีสานเหนือ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและโด่งดังระดับโลกอย่างเช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีหลุมที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องปั้นดินเผาที่ฝั่งรวมกัน อายุราว 4,000-7,500 ปี ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ส่วนในเมืองมี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ แหล่งเพาะพันธุ์กล้วยไม้หอม "นางสาวอุดรซันไฌน์" กล้วยไม้ลูกผสมที่มีกลิ่นหอม ใช้เวลาในการค้นคว้าและผสมพันธุ์กว่า 10 ปี จึงสามารถนำไปสกัดน้ำหอมได้

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี"