สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

คำขวัญ "อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ "

เมืองแห่งลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดที่สงบเงียบแต่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ห้วยขาแข้ง ผืนป่าที่ถูกจัดตั้งเป็นเขตพันธุ์สัตว์ป่า มีความอุดมสมบูรณ์มาก ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า ทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว อุทัยธานียังมีงานประเพณีที่น่าสนใจอื่นๆอีก อาทิ ตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี ในวันออกพรรษา พระสงฆ์ในเขต อ.เมืองฯประมาณ 200-300 รูป จะออกบิณฑบาตโดยเดินลงจากบันได 339 ขั้น จากยอดเขาสะแกกรัง เป็นงานตักบาตรเทโวที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่ในประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี"