ผู้สนับสนุนหลัก

จังหวัดภาคเหนือ

เพื่อนบ้าน

  • บล็อกท่องเที่ยว ชุมชนชาววังสน ท่องเที่ยวชิมกาแฟ ท่องเที่ยวทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

คำขวัญ "เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง "

จังหวัดเหนือสุดในสยาม ด้วยภูมิประเทศอันเป็นเทือกเขาและอากาศหนาวเย็น จึงมีผู้นิยมไปท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของเชียงราย มักอยู่ตามดอยสูง เช่น ดอยแม่สลอง ที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคีรี ชุมชนผู้อพยพจีนยูนนานจากกองพล 93 ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกชาพันธุ์ดีของไทย และยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารตำรับยูนนานรสเลิศ ใกล้ตัวเมือง หอคำ สะท้อนภาพความยิ่งใหญ่ของเจ้าฟ้าแห่งนครเชียงแสนหนึ่งในสามเมืองโบราณแห่งแผ่นดินล้านนาได้อย่างมีมิติ ความอ่อนช้อยของศิลปะบนเครื่องไม้ปรากกอยู่บนกลุ่มเรือนดบราณหลายหลัง

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย"