ผู้สนับสนุนหลัก

จังหวัดภาคตะวันตก

เพื่อนบ้าน

  • บล็อกท่องเที่ยว ชุมชนชาววังสน ท่องเที่ยวชิมกาแฟ ท่องเที่ยวทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

คำขวัญ "เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม "

เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงามหลากหลาย พระราชวังทีปรากฏอยู่ 3 แห่งของเมืองนี้จึงทำให้มีสมญาว่า "เมือง 3 วัง" นอกจากพระราชวังมฤทายวันแล้ว ยังมีพระนครคีรี หรือเขาวัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ปัจจุบันเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จุดชมวิวและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของเพชรบุรี พระรามราชนิเวศน์ หรือพระราชวังบ้านปืน รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างเป็นที่ประทับแรมในฤดูฝน เป็นพระราชวังที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมยุโรป ใช้เป็นที่รับรองแขกเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี"