สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดเลย

จังหวัดเลย

คำขวัญ "เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม[4] "

เมือง "ทะเลแห่งขุนเขา" เพราะพื้นที่ทั้งเป็นภูเขา อากาศหนาวเย็นที่สุดมนประเทศไทย มีผู้นิยมมาท่องเที่ยวมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาวสถานที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกเพียงดิน น้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่เกิดจากลำห้วย ไหลตกลงไปตามโขดหินปูน ยามหน้าน้ำสายน้ำแผ่ไปตามแผ่นหินกว้างอย่างสวยงาม ด้านล่างเป็นแอ่งใหญ่เหมาะแก่การเล่นน้ำ ถ้ำพระโพธิสัตว์ หรือที่รู้จักกันในชื่อกุ้ยหลินแห่งเมืองเลย มีลักษณะของโตลกผาและสวนหินสวยงามแปลกตา ภายในมีเส้นทางดูลึกลับน่ากลัว การเที่ยวชมพื้นที่บริเวณนี้จึงต้องมีคนนำทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย"