ผู้สนับสนุนหลัก

จังหวัดภาคเหนือ

เพื่อนบ้าน

  • บล็อกท่องเที่ยว ชุมชนชาววังสน ท่องเที่ยวชิมกาแฟ ท่องเที่ยวทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำขวัญ "หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง "

มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ความงามของขุนเขาและความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไตหรือไทยใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย อาทิ ทุ่งดอกบัวตอง บนดอยแม่อูคอ ใน อ.ขุนยวม ในรามเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ดอกไม้สีเหลืองชนิดนี้จะบานสะพรั่ง และบนเส้นทางท่องเที่ยวเดียวกันที่ อ.แม่สะเรียงจะพบความงดงามของวัดจองสูง มีเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่อายุกว้า 100 ปี อยู่ 3 องค์ องค์แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 องค์ที่ 2 ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด ส่วนองค์ที่ 3 เป็นทรงปราสาท มีพระพุทธรูปก่ออิฐ 9 องค์ มีพระเจดีย์ครอบทั้ง 9 องค์

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน"