วัดป่าประดู่ ระยอง

เปิดดู 2,415 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท วัด, โบสถ์, สุเหร่า

วัดป่าประดู่ เป็นอารามหลวง ประวัติความเป็นมาก่อนสร้างวัดประมาณ พ.ศ.2372 เคยเป็นวัดร้างมาก่อน มีซากวัดที่เหลือแต่ซากโบสถ์ ซากพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และซากองค์พระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลย์ (จึงเคยมีชื่อ ว่า วัดป่าเลไลยก์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อตามท้องที่เป็นวัดป่าประดู่ เพราะมีต้นประดู่ใหญ่อยู่ภายในวัดจำนวนมาก และเพื่อมิให้ชื่อวัดพ้องกับวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย) ปัจจุบันพระพุทธรูปทั้งสององค์ ได้รับการบูรณะไว้ จึงถือเป็นพระเก่าแก่คู่บ้านเมืองของระยองแห่งหนึ่ง วัดได้รับการพัฒนามาโดยตลอด ปัจจุบันกำลังก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่สวยงาม วัดป่าประดู่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นอารามหลวง จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ และพิธีการทางศาสนาของประชาชนในเมืองระยอง

 

ข้อมูลจาก : easternthailand.com

ดูแผนที่ตั้งของ "วัดป่าประดู่"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทวัด, โบสถ์, สุเหร่า ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดระยอง ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "วัดป่าประดู่"