ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ นครนายก

เปิดดู 2,328 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท ค่ายทหาร, สถานที่ราชการ

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำนครนายกในเขตตำบลสันทรายมูล มีเรื่องเล่าว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ได้เสด็จประพาสจังหวัดปราจีนบุรีโดยเสด็จฯ ผ่านมาตามแม่น้ำนครนายก และได้มาประทับแรม ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ในปัจจุบัน ระหว่างประทับแรม นายทหารราชองครักษ์ป่วยและเสียชีวิตลง เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ราชองครักษ์์ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สร้างศาลขึ้นเป็นอนุสรณ์ ภายหลังจึงเรียกว่า"ศาลเจ้าพ่อองครักษ์"และใช้เป็นชื่ออำเภอองครักษ์ในเวลาต่อมา

บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อองครักษ์นี้เป็นวังน้ำวนไหลเชี่ยวมาก ทางราชการถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ จึงนำไปทำพิธีสรงน้ำมูรธาภิเษก ในคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

 


 

ดูแผนที่ตั้งของ "ศาลเจ้าพ่อองครักษ์"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทค่ายทหาร, สถานที่ราชการ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดนครนายก ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ศาลเจ้าพ่อองครักษ์"