สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชบุรี

เปิดดู 1,984 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท สวนสาธารณะ

สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม ทั้งยังมีลำน้ำภาชีไหลผ่านกระทบแก่งหินขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนาม "แก่งส้มแมว"

ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org

ดูแผนที่ตั้งของ "สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทสวนสาธารณะ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดราชบุรี ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์"