หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ นครพนม

เปิดดู 2,562 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท พิพิธภัณฑ์์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ(โบราณสถาน) (ศาลากลางเก่า) อยู่บนถนนอภิบาลบัญชา เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดนครพนม ใช้แรงงานนักโทษในการก่อสร้างโดยใช้แปลนของศาลากลางจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบ มีรูปทรงแบบตะวันตก เคยถูกลูกปืนใหญ่เสียหายในช่วงกรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศส ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org


 

ดูแผนที่ตั้งของ "หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทพิพิธภัณฑ์์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดนครพนม ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ"