ถนนดอกไม้ พะเยา

เปิดดู 2,968 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท เที่ยวธรรมชาติ

ถนนดอกไม้

เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์จากอำเภอดอกคำใต้ไปจนถึงอำเภอจุน จังหวัดพะเยาจะเห็นดอกทองกวาวบานอยู่สองข้างทางในช่วงเวลาเช้าและเย็น
ของถนนเส้นนี้มีระยะทางราว 20 กิโลเมตรนับจากกิโลเมตรที่ 5 เป็นต้นไปเป็นถนนสายดอกไม้ที่บานสวยที่สุดและยังเป็นจุดชมวิวที่มีสีสันตระการตา    ดอกทองกวาว (Butea monosperma) มีสีแสดซึ่งมองเห็นเด่นชัดไปไกลสุดสายตา  

การเดินทาง 

จากจังหวัดพะเยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และ1021 สู่ อำเภอดอกคำใต้แล้วมุ่งหน้าไปทางอำเภอจุน เลยอำเภอดอกคำใต้ไปราว 4 กิโลเมตรจะเริ่มมีต้นทองกวาวขึ้น เรียงรายสองข้างทางรวมระยะทางราว 20 กิโลเมตร

ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org
 

ดูแผนที่ตั้งของ "ถนนดอกไม้"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทเที่ยวธรรมชาติ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดพะเยา ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ถนนดอกไม้"