เขาแก่นจันทน์ ราชบุรี

เปิดดู 2,145 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท ภูเขา, ป่า, น้ำตก, ถ้ำ

เดิมชื่อ เขาจันทน์แดง มีความสูงประมาณ 141 เมตรเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด มีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขาบนยอดมีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า“พระสี่มุมเมือง” เป็นพระ 1 ใน 4 องค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นแล้วพระราชทานไปประดิษฐานไว้ ณ เมืองต่าง ๆ สี่เมืองได้แก่ ราชบุรี ลำปาง สระบุรีและพัทลุง เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีได้ 

ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org

ดูแผนที่ตั้งของ "เขาแก่นจันทน์"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทภูเขา, ป่า, น้ำตก, ถ้ำ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดราชบุรี ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "เขาแก่นจันทน์"