ผู้สนับสนุนหลัก

กรุงเทพมหานคร

เพื่อนบ้าน

  • ͧ͡ ͢ѧѾ ; ѧʹ ͧǪ ¤ѡͧ ͧǷ

พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง กรุงเทพมหานคร

เปิดดู 2,678 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท พระราชวัง

พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง ตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระราชวังที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชังสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ชะลอมาไว้ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 24 44 ภายในพระที่นั่งประกอบด้วยห้องต่าง ๆ 81 ห้อง มีคลองล้อมรอบ อาทิ คลองคาบแผ่นกระจกคลองรางเงิน อ่างหยก ภายในบริเวณร่มรื่น สวยงาม พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหน้าของพระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นที่รวบรวมรถม้าพระที่นั่งโบราณซึ่งใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 รวม 13 คัน รถม้าแต่ละคันมีความสง่าสวยงาม และถือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะได้เข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ พระที่น ั่งวิมานเมฆ และพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง เปิดให้ชมทุกวัน เว้นวันหยุดประจำปี คือ 1 มกราคม, 12 สิงหาคม, 22 ตุลาคม และ 5 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่50 บาท เด็ก 20 บาท หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า

ดูแผนที่ตั้งของ "พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทพระราชวัง ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง"Bot ที่มาเยี่ยม = Google (66.249.72.78) วันนี้ เวลา 23.29.53 น.