พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เปิดดู 1,718 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท พิพิธภัณฑ์์

เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองเป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัดแห่งนี้เดิมทีเดียวนั้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ดจัดตั้งขึ้นตามดำริของท่านศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ในอันที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ศิลปหัตถกรรมอีสาน โดยเฉพาะผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองต่อมาเมื่อกรมศิลปากรมีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองจึงได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในการจัดแสดงให้ครอบคลุมข้อมูลเรื่องราวของจังหวัดทุกด้านทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรณีโบราณคดีประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถกรรมเริ่มโครงการจัดตั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536 ซึ่งเป็นปีที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารต่อเนื่องมาจนกระทั่งปี 2540 จึงดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ประกอบด้วยงบประมาณด้านการจัดแสดงนิทรรศการถาวรปรับสภาพภูมิทัศน์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศจัดทำห้องประชุมและนิทรรศการพิเศษปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ทั้งนี้เฉพาะการจัดแสดงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แก่ ระบบสารสนเทศการทำหุ่นจำลอง และฉากวิถีชีวิตต่าง ๆ เข้ามาประกอบการนำเสนอเรื่องราวทำให้อาจกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในความดูแลของกรมศิลปากรพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด45000 

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวันเวลา 09.00-16.00 น.เว้นวันจันทร์-อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

อัตราค่าเข้าชม: ชาวไทย 20 บาทชาวต่างชาติ 100 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 4351 4456 หรือwww.thailandmuseum.com  

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org
 

ดูแผนที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทพิพิธภัณฑ์์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด"Bot ที่มาเยี่ยม = Google (66.249.68.18) วันนี้ เวลา 06.05.13 น.