พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย สมุทรสาคร

เปิดดู 8,123 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท เขื่อน, ฝาย, ทะเลสาบ

พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัย ฝั่งตะวันตก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง สมุทรสาคร มีเนื้อที่ 3,179 ไร่ เหมาะสำหรับเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศ ป่าชายเลน และปากแม่น้ำท่าจีน ปัจจุบันดำเนินการก่อตั้งเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนมหาชัย

 

ข้อมูลจาก : tat.or.th
 

ดูแผนที่ตั้งของ "พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทเขื่อน, ฝาย, ทะเลสาบ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย"