ผู้สนับสนุนหลัก

กรุงเทพมหานคร

เพื่อนบ้าน

  • บล็อกท่องเที่ยว ชุมชนชาววังสน ท่องเที่ยวชิมกาแฟ ท่องเที่ยวทั่วไทย

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

เปิดดู 1,713 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท วัด, โบสถ์, สุเหร่า

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรียกว่าวัดโพธิ์ อยู่ที่ถนนมหาราช เป็นวัดเก่าแก่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม วัดนี้ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราชย์ได้โปรดฯ ให้บูรณะวัดโพธิ์ใหม่ทั้งหมด ได้นำเอาตำราวิชาการด้านต่าง ๆ มาจารึกไว้โดยรอบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ถือได้ว่าวัดโพธิ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย นอกจากนี้วัดโพธิ์ยังมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ ยาว 49 เมตร สูง 12 เมตรที่ฝ่า พระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ อันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมหาบุรุษตามคติของอินเดีย

ดูแผนที่ตั้งของ "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทวัด, โบสถ์, สุเหร่า ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม"Bot ที่มาเยี่ยม = Google (66.249.75.218) วันนี้ เวลา 04.44.27 น.