วัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา

เปิดดู 1,340 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท วัด, โบสถ์, สุเหร่า

วัดพุทไธสวรรค์ ในราว พ.ศ.1896 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนาวัดพุทไธสวรรค์ ขึ้น ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นที่ระลึกถึงตำบลเวียงเหล็กซึ่งเป็นสถานที่ทางพัก ไพร่พลเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากอพยพหนีโรคระบาดและต่อมาได้ข้ามแม่น้ำมาสร้าง กรุงศรีอยุธยา ที่ตำบลหนองโสน ในปี พ.ศ.1893 วัดพุทไธสวรรค์มีจุดเด่นที่องค์พระปรางค์ ลักษณะศิลปะแบบขอม งอกงามเป็นที่เชิดชูแก่วัดอย่างมาก บริเวณพระปรางค์ล้อมรอบ ด้วยพระระเบียงที่มีพระพุทธรูปพอกปูนลงรักปิดทองพระนอนประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
 

ดูแผนที่ตั้งของ "วัดพุทไธสวรรค์"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทวัด, โบสถ์, สุเหร่า ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "วัดพุทไธสวรรค์"Bot ที่มาเยี่ยม = Google (66.249.75.95) วันนี้ เวลา 14.18.43 น.