ผู้สนับสนุนหลัก

กรุงเทพมหานคร

เพื่อนบ้าน

  • ͧ͡ ͢ѧѾ ; ѧʹ ͧǪ ¤ѡͧ ͧǷ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานคร

เปิดดู 1,192 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท วัด, โบสถ์, สุเหร่า

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ตั้งอยู่ริมสนามหลวง ถนนหน้าพระธาตุ เดิมชื่อวัดสลัก กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ พร้อม ๆ กับพระบรมมหาราชวัง แล้วพระราชทานนามว่า "วัดนิพพานาราม" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดพระศรีสรรเพชรญ์" เคยใช้เป็นที่สังคา ยนาพระไตรปิฎก หลังจากกรมพระราชวังบวรฯ เสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเปลี่ยนนามพระอารามใหม่ว่า "วัดมหาธาตุ" ส่วนคำว่า "ยุวราชรังสฤษดิ์" มาเติมในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากทรงปฏิสังขรณ์แล้ววัดนี้มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ชื่อ "มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย"

ดูแผนที่ตั้งของ "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทวัด, โบสถ์, สุเหร่า ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์"Bot ที่มาเยี่ยม = Google (66.249.70.30) วันนี้ เวลา 08.49.51 น.