ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ พะเยา

เปิดดู 3,441 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท พิพิธภัณฑ์

          ตั้งอยู่ที่วัดหย่วน ชาวไทลื้อมีอุปนิสัยรักสงบ ขยัน อดทน เป็นผู้ที่อนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างดี เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย รูปทรงบ้านเรือน อาหารการกิน เป็นต้น ศูนย์นี้จัดตั้งเพื่อแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม และฝึกอาชีพของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะผ้าของชาวไทลื้อที่มีลวดลายและสีสันสดใส เช่น ลายดอกขอเครือ ลายดอกขอ ลายม้า และลายดอกตั้ง เป็นต้น   วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30  

ดูแผนที่ตั้งของ "ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทพิพิธภัณฑ์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดพะเยา ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ"