ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

เปิดดู 1,790 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท โรงเรียน, ฝึกอบรม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยงานป่าไม้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนที่มีต่อระบบนิเวศวิทยาและการปลูกจิตสำนึก ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน จึงได้จัดสร้างสะพานทางเดินทอดตัวคดเคี้ยวไปตามแนวป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ้ง กระเบน ซึ่งจะผ่านพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเดิมที่สมบูรณ์และพื้นที่ฟื้นฟู โดยผสมผสานระหว่างการปลูกป่าและการเลี้ยงปลากะพงขาว ตลอดเส้นทางเดินมีศาลาสื่อความหมายอธิบายให้ทราบถึงประโยชน์ระบบนิเวศวิทยา ห่วงโซ่อาหารในแง่มุมต่างๆ ของป่าชายเลนเส้นทางเดินดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1,600 เมตร

 

ข้อมูลจาก : easternthailand.com

ดูแผนที่ตั้งของ "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทโรงเรียน, ฝึกอบรม ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดจันทบุรี ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน"Bot ที่มาเยี่ยม = Google (66.249.68.28) วันนี้ เวลา 06.07.12 น.