สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี

เปิดดู 1,691 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท สวนสาธารณะ

สวนโมกขพลาราม สถานศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในพุทธศาสนจักร กำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2502โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ภิกษุผู้ประกาศตนขอเป็นทาสแห่งพุทธองค์ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกและทดลองปฏิบัติอย่างแน่วแน่จนก่อเกิดปัญญารู้แจ้งในพระธรรมคำสอนกระทั่งแยกแยะได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรและหัวใจของคำสอนคืออะไรท่านพุทธทาสได้ใช้ความรู้ความเข้าใจที่ได้สร้างสรรค์เป็นคำสอนที่เข้าใจง่ายๆถ่ายทอดแก่พุทธศาสนิกชนทั้งยังเผยแพร่เป็นภาษาต่างๆและได้รับการยอมรับกันทั่วโลก

ภายในสวนโมกข์มีการจัดภูมิสถาปัติที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม จิตรกรรมและวรรณกรรมทั้งหมดสอดรับกลมกลืนกับธรรมชาติและแสดงพุทธธรรมที่ลึกซึ้งแต่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ

 

ข้อมูลจาก: siamfreestyle.com

ดูแผนที่ตั้งของ "สวนโมกขพลาราม"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทสวนสาธารณะ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สวนโมกขพลาราม"Bot ที่มาเยี่ยม = Google (66.249.72.70) วันนี้ เวลา 00.04.50 น.