หออัครศิลปิน ปทุมธานี

เปิดดู 964 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท พิพิธภัณฑ์์

หออัครศิลปิน ตั้งอยู่ตำบลคลองห้า อยู่เลยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปอีกราว 3 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลก เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระองค์  9 ด้าน คือ ด้านหัตถกรรม ด้านวาทศิลป์ ด้านวรรณศิลป์ ด้านจิตรกรรม ด้านถ่ายภาพ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม ด้านคีตศิลป์ และด้านการพระราชนิพนธ์เพลง นอกจากนี้ ยังเป็นที่จัดแสดงประวัติและผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติทุกท่านในรูปแบบนิทรรศการภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดผลงานและภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติทั้ง 4 สาขา คือ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปการแสดง ทัศนศิลป์ และสถาปัตยกรรม 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-16.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม 

 

ข้อมูลจาก : thai.tourismthailand.org
 

ดูแผนที่ตั้งของ "หออัครศิลปิน"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทพิพิธภัณฑ์์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดปทุมธานี ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "หออัครศิลปิน"Bot ที่มาเยี่ยม = Alexa search engine (54.165.90.203) วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.46.21 น.