อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ลำพูน

เปิดดู 969 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท อนุเสาวรีย์

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  ตั้งอยู่ตำบลในเมืองบริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๑ กิโลเมตรสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวีซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรมความสามารถและกล้าหาญได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ ๒ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org

ดูแผนที่ตั้งของ "อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทอนุเสาวรีย์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดลำพูน ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี"Bot ที่มาเยี่ยม = Exabot (178.255.215.66) วันนี้ เวลา 18.19.39 น.