อุทยานแห่งชาติดอยหลวง พะเยา

เปิดดู 2,552 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงราย และลำปาง รวมเนื้อที่ 731,250 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2533 ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นป่าต้นน้ำของกว๊านพะเยา แม่น้ำวังและแม่น้ำลาว สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้นและป่าเต็งรัง มีสัตว์ป่าหลายชนิดเช่น เลียงผา กวาง เก้ง หมูป่า ลิง ค่าง ชะนี กระจง หมาใน ไก่ป่า ไก่ฟ้า และนกชนิดต่างๆมากกว่า 150 ชนิด ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อุทยานฯ มีน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกปูแกง จังหวัดเชียงราย น้ำตกวังแก้วจังหวัดลำปาง และน้ำตกจำปาทอง จังหวัดพะเยา 

ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org

ดูแผนที่ตั้งของ "อุทยานแห่งชาติดอยหลวง"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทอุทยานแห่งชาติ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดพะเยา ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "อุทยานแห่งชาติดอยหลวง"