อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ลำปาง

เปิดดู 2,572 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ 758,750 ไร่ หรือ 1,214 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งขึ้นเนื่องจากถ้ำผาไทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำปาง มีสภาพป่าที่สมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำแม่น้ำวัง และแม่น้ำงาว เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา , ป่าแม่โป่ง , ป่าขุนวัง , แปลงที่หนึ่ง , ป่าแม่แจ้ฟ้า , ป่าแม่เมาะ , ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย , ป่าแม่ยาง และป่าแม่อาง

การเดินทาง
ระยะทางจากจังหวัดลำปาง ถึงอำเภองาว และจากอำเภองาว ถึงสำนักงานถ้ำผาไท 65 กิโลเมตร มีสภาพถนนเป็นถนนลาด ยางตลอดเส้นทาง

มีบ้านพักจำนวน 3 หลัง พักได้ทั้งหมด 30 คน และมีสถานที่ให้กางเต้นท์ จำนวน1 แห่ง พักได้ทั้งหมด 100 คน และร้านสวัสดิการอุทยานฯ บริการอาหาร เครื่องดื่ม
ติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการบ้านพักฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมายส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร.02-5797223 , 02-5614292-4 ต่อ 724 , 725


ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาสูงชันสูงจากระดับน้ำทะเล ต่ำสุด 330 เมตร และสูงสุด 1,202 เมตรโดยแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภค ได้จาก แม่น้ำงาว ห้วยแม่พลึง น้ำแม่ห้างลุ่มน้ำแม่เจ้าฟ้า น้ำแม่เมา และห้วยแม่หยวก

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จึงมีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่
จุดเด่นที่น่าสนใจ
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
มีเทือกเขาที่สลับซับซ้อนมีเทือกเขาสูงชัน เนื่องจากสภาพภูเขาที่เป็นหินปูน ทำให้ถ้ำมีขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากและมีสภาพป่าที่สมบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกหลายแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ น้ำตกตาดเหมย น้ำตกห้วยตาดน้อย น้ำตกแม่ส้านน้ำตกแม่แก้ ถ้ำผาไท ถ้ำโจร ถ้ำราชคฤห์ หล่มภูเขียว

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาพักผ่อนเที่ยวชมธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทได้ตลอดทั้งปีโดยที่ท่านสามารถเลือกสัมผัสธรรมชาติได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ปิคนิค เล่นน้ำตกเดินป่า ส่องสัตว์ เที่ยวถ้ำ เป็นต้น

ดูแผนที่ตั้งของ "อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทอุทยานแห่งชาติ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดลำปาง ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท"