เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

เปิดดู 3,288 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท สวนสัตว์, ฟาร์มปศุสัตว์

เส้นทางท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์

          พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคํญได้แก่  ห้วยลำนางรอง  ห้วยลำปลายมาศ ด้วยเนื้อที่ประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมท้องที่ตำบลนางรอง ตำบลโนนดินแดง กิ่งอำเภอโนนดินแดง ตำบลโคกมะม่วงตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ บุรีรัมย์ เป็นที่อยู่อาศัยหลบภัยขยายพันธุ์  และประกอบกิจกรรมของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย ช่วยรักษาพันธ์ไม้ชนิดต่างๆ ไว้และยังช่วยรักษาแหล่งดินน้ำลำธารของบุรีรัมย์ให้คงอยู่ตลอดไปปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช

          ลักษณะทั่วไป เป็นพื้นที่ราบสูงมีภูเขาขึ้นโดดเดี่ยวไม่ติดต่อกันเป็นเทีอกเขา ยอดเขาสูงประมาณ 685 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งผลมป่าเต็งรัง มีทุ่งหญ้าบางส่วน     บริเวณกลางพื้นที่เป็นแหล่งน้ำซับป่าดงใหญ่เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์และยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์คือลำนางรองและลำปลายมาศ  พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งมีป่าเต็งรังและทุ่งหญ้าเล็กน้อยมีไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจอยู่จำนวนมาก เช่น มะค่าโมง ประดู่ ตะเคียนหิน พยุง ฯลฯและยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ ป่าละเลิงร้อยรูเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่เวิ้งแอ่งขนาดใหญ่ มีรูของตาน้ำผุดขึ้นจากดินเป็นร้อยๆ รูไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าให้ชุ่มชื้น ก่อให้เกิดสภาพความหลากหลายทั้งทางพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์มากมาย ทั้งยังเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่านานาชนิด และนกชนิดต่างๆสามารถเดินป่าศึกษาธรรมชาติแบบง่ายๆ  ระหว่างทางมีต้นไม้ยืนต้นใหญ่และเล็กพืชสมุนไพร
ดอกไม้ป่า และลำธารน้ำทำให้เกิดความเพลิดเพลินระหว่างการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ  นอกจากนี้ยังมีสถานที่กางเต็นท์ และหอส่องสัตว์ สำหรับผู้รักธรรมชาติ

          การเดินทางเขตรักษาพันธุ์สัคว์ป่าดงใหญ่ อยู่ห่างจาก อ.โนนดินแดง ประมาณ 5 กิโลเมตรจากนั้นเดินทางต่อไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาอีก 12 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยรู ซึ่งเป็นพื้นที่เดินป่าศึกษาธรรมชาติสอบถามเพิ่มเติมที่  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 7 โทร.    0 4424 2060 ต่อ103

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org


 

ดูแผนที่ตั้งของ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทสวนสัตว์, ฟาร์มปศุสัตว์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์"