เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก

เปิดดู 4,343 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท เขื่อน, ฝาย, ทะเลสาบ

ชมวิวสวย ๆ เมืองนายก บนสันเขื่อนสูงพร้อมกับล่องแก่งสุดมัน ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนที่ยาวที่สุดของเมืองไทย) เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวที่สุดในโลก เขื่อนขุนด่านแห่งนี้เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ชมวิวสวย ๆ ของเมืองนครนายกบนสันเขื่อนที่สูงถึง 90 เมตร  พร้อมสัมผัสกับอากาศดี ๆ ที่เย็นสบาย  และเป็นเส้นทางล่องแก่งลำน้ำนครนายกที่สนุกตื้นเต้นเร้าใจ พร้อมกันนั้นเรายังได้ชื่นชมกับความปรีชาสามารถขององค์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของพวกเราชาวไทยทุกคน

จากจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บกักน้ำและจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบให้พอเพียงกับความต้องการของกิจกรรมทุกประเภทภายในลุ่มน้ำนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่านฯ และได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 โดยใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี

เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนว่า เขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อเชิดชูวีรกรรมของขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน หรือ ขุนด่าน วีรชนของนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตัวเขื่อนมีความยาวรวม 2,720 เมตรความสูง 93 เมตร ความจุน้ำ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร รับน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำ สามารถป้องกันน้ำท่วมและลดความเสียหายจากน้ำล้นตลิ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครนายก โดยสามารถชมทิวทัศน์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อน และชมทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อน

 

ข้อมูลจาก: siamfreestyle.com

ดูแผนที่ตั้งของ "เขื่อนขุนด่านปราการชล"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทเขื่อน, ฝาย, ทะเลสาบ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดนครนายก ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "เขื่อนขุนด่านปราการชล"